Quins són els òrgans de govern de l’IRBLleida?

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida compta amb un/a director/a i un/a gerent.
Però quins són els òrgans de govern de l’IRBLleida?

Patronat

El govern, la representació i la superior direcció i gestió de l’IRBLLEIDA corresponen al Patronat, que té totes les facultats necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

Comissió Delegada

El Patronat nomena, d’entre els seus membres, una Comissió Delegada formada per 7 membres. En tot cas en formaran part la persona que ostenta la titularitat de la direcció general competent en matèria de recerca. Les seves funcions són dur a terme els acords adoptats pel Patronat, fer el seguiment periòdic de les tasques de direcció i de gestió del centre i dels acords i convenis subscrits per la fundació i proposar al Patronat l’adopció dels acords que corresponguin a aquest òrgan, entre d’altres.

Comitè Científic Intern

Agrupa representants de les diferents institucions membres del consorci i supervisa les accions de l’IRBLleida, el seu pressupost i els resultats. Té com a missió prendre decisions de caràcter científic amb el suport del Comitè Científic Extern, així com avaluar la implementació del Pla estratègic.

Comitè Científic Extern

Agrupa científics externs de prestigi que assessoren l’IRBlleida sobre diferents assumptes científics i polítics que puguin afectar la seva activitat.

  • Vetlla per la qualitat científica de l’Institut i assessora el director científic, que n’ha de ser el seu secretari, en el desenvolupament de les seves funcions.
  • Informa al Patronat sobre la marxa general de l’Institut en relació amb la idoneïtat de les línies estratègiques, qualitat de la producció científica i visió estratègica de l’Institut.
  • Informa de la memòria científica i econòmica de l’Institut.

El Comitè Científic Extern informa també de la proposta del Pla Estratègic de Recerca, prèviament a la seva aprovació pel Patronat, així com també la proposta de designació dels membres del Comitè Científic Intern. El Comitè Científic Extern s’ha de reunir, com a mínim, una vegada l’any. Els membres del Comitè Científic Extern hauran de ser designats, pel Patronat, per un termini de cinc anys, prorrogable indefinidament per iguals períodes de temps. El Comitè Científic Extern, format per diversos membres de reconeguda trajectòria, actua com a òrgan assessor del Patronat en aquelles tasques que li són encomanades.

Consell d’investigadors

Òrgan d’assessorament del Comitè Científic Intern, que serà presidit pel Director Científic de l’Institut. Com a vocals hi són els investigadors principals, amb projectes en actiu finançats per agències externes acreditades, i que constin en el cens dels projectes en actiu, de que es disposi a l’Institut.

El Comitè Ètic d’Investigació Clínica

Els comitès ètics d’Investigació Clínica (CEICs) són comitès independents dels promotors de projectes d’investigació i dels investigadors, que tenen com a finalitat vetllar per la correcció des del punt de vista metodològic, ètic i legal de qualsevol projecte de recerca que comporti algun risc físic o psicològic per a un ésser humà (RD núm. 223/2004 de 6 de febrer de 2004 i Ordre del 24 d’octubre de 2006).

IRBLleida

Les fotografies són propietat de l’IRBLleida.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s