Què és una Unitat de Cultura Científica?

L’IRBLleida forma part, des del mes de juny de 2019, de la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (Red UCC+i) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) com a membre acreditat.

Però, que suposa aquesta acreditació i quins beneficis té per l’IRBLleida?

L’acreditació té un doble benefici. D’una part, formar part d’una xarxa per treballar conjuntament per a promocionar la cultura científica, tecnològica i de la innovació, a través d’activitats de diversa tipologia: comunicació científica, divulgació, formació, etc. L’objectiu és acostar la ciència biomèdica a la població i fer-ho d’una manera rigorosa i divulgativa i millorar i incrementar la formació, la cultura i els coneixements científics dels ciutadans.

D’una altra part, ser unitat acreditada mostra que l’IRBLleida compleix els requisits mínims per a poder ser considera com a tal i, d’aquesta manera, passar a formar part del directori d’UCC+i de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, coordinadora de la Xarxa. Per tant, demostra la seva tasca en divulgació i la seva voluntat de seguir així en un futur.

Quines activitats realitza l’IRBLleida com a Unitat de Cultura Científica?

Totes les activitats de divulgació de la ciència com pot ser la Nit de la Recerca, la jornada #SomRecerca, l’enviament de notes de premsa, la comunicació a les xarxes socials…

Quantes unitats integren la xarxa UCC+i?

Actualment són més de 100 per tot l’Estat espanyol. Estan integrades dins les universitats o bé, els centres de recerca, i també n’hi ha d’altres tipologies. La Xarxa d’UCC+i té per objectiu fomentar l’intercanvi d’experiències i la cerca de sinergies entre entitats el que millora la qualitat dels productes i serveis de les UCC+i i promou l’optimització de recursos.

Podeu trobar més informació a https://www.fecyt.es/es/info/que-son

El Bus de la Salut, projecte transversal de l’IRBLleida

La Diputació de Lleida i la Fundació Renal Jaume Arnó, conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Unitat de Diagnòstic i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques (UDETMA) de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), van posar en marxa El Bus de la Salut al gener de 2015. Es tracta d’un estudi científic pioner a Catalunya que ha permès realitzar en tres anys proves a 6.755 lleidatans amb risc de patir una malaltia cardiovascular o renal.

El Bus de la Salut, projecte transversal de l'IRBLleida

Durant aquests tres anys, el bus s’ha desplaçat per les comarques lleidatanes per realitzar un diagnòstic precoç a una població diana d’entre 45 i 70 anys, seleccionada aleatòriament per acomplir un o més d’un dels factors de risc cardiovascular (hipertensió, tabaquisme, obesitat, dislipèmia,…). En total, 6.755 persones han passat pel bus medicalitzat, 3.454 dones i 3.301 homes.

elbusdelasalut

Les dades han determinat els següents resultats:

De les 6.755 persones, s’ha trobat patologia desconeguda a:

  • Un 68,7% (4.641 persones) malaltia ateromatosa amb més presència en el cas dels homes
  • Un 15,7% malaltia renal
  • Un 14,5% nou diagnòstic d’hipertensió arterial
  • Un 2% diabetis i un 34% de prediabetis
  • Un 1,4% (13 pacients) amb aneurisma d’aorta abdominal (que tenen l’aorta més dilatada del normal i té les parets més febles amb el conseqüent risc de trencament)
  • Un 19,8% colesterol elevat
  • Un 17,5% d’adherència baixa a la dieta mediterrània
  • Un 56,5% de baixa activitat física

GM5D4487

Cal destacar que, del total de persones diagnosticades precoçment, només 64 van haver de ser derivades a un especialista hospitalari per malaltia arterial severa, la qual cosa significa que en la majoria dels casos aquestes proves han estat preventives. En concret, s’han derivat 51 persones al Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) i 13 persones al Servei de Cirurgia Vascular de l’HUAV.

Amb la incorporació de noves proves diagnòstic al setembre de 2015 (espirometria, ecografia transcraneal) s’ha descobert que:

  • Un 15,3% presenten l’espirometria alterada (mesura de la capacitat respiratòria)
  • Un 4,4% mostren una arítmia auricular

La coordinadora del projecte, la doctora Àngels Betriu, ha remarcat que “els objectius s’han complert i hem sigut capaços d’arribar a tota la província de Lleida”. “La població ha de ser cada vegada més conscient de la seva pròpia salut”, ha afegit Betriu.

La coordinadora també ha exposat que, gràcies al projecte, s’ha participat en 10 congressos nacionals o internacionals, així com en 9 jornades científiques, i s’han aconseguit 2 premis nacionals a millor treball presentat a un congrés i una beca d’investigació en risc cardiovascular.

Les fotografies són propietat del projecte ‘El Bus de la Salut’ (Fundació Renal Jaume Arnó).

Quin és el compromís de l’IRBLleida amb les polítiques de recursos humans?

L’any 2014, l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) va rebre el certificat “HR Excellence in Research”. Aquest guardó i el seu logotip reflecteixen el compromís de l’IRBLleida de millorar contínuament les seves polítiques de recursos humans d’acord amb la “European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”.

IRBLleida

L’estratègia HRS4R és una eina engegada per la Comissió Europea per recolzar a les universitats i institucions de recerca i a les organitzacions que financen la recerca en l’aplicació de la Carta Europea de l’Investigador i del Codi de conducta per a la contractació d’Investigadors, que tenen per objecte contribuir al desenvolupament d’un mercat laboral europeu atractiu per als investigadors.

La Carta Europea d’Investigadors i el Codi de Conducta pel reclutament d’investigadors estan dirigits a investigadors, així com a patrons i patrocinadors tant en el sector públic com en el privat. Són elements clau en la política de la Unió Europea per fer de la recerca una carrera atractiva, que és una característica essencial de la seva estratègia per estimular el creixement econòmic i laboral.

Els òrgans de govern de l’IRBlleida van aprovar el Pla Estratègic IRBLleida 2017-2020 el desembre de 2016. Un dels principals reptes inclosos és promoure mesures per millorar la transparència i la meritocràcia en la contractació i retenció de talent, promovent els objectius de l’Espai Europeu de Recerca.

GMF_8183-Editar

Oficina de gestió de l’IRBLleida

El Pla d’Acció IRBLleida 2014-2016 està alineat amb l’estratègia de la Unió Europea en recursos humans.

Més informació:

Quins són els òrgans de govern de l’IRBLleida?

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida compta amb un/a director/a i un/a gerent.
Però quins són els òrgans de govern de l’IRBLleida?

Patronat

El govern, la representació i la superior direcció i gestió de l’IRBLLEIDA corresponen al Patronat, que té totes les facultats necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

Comissió Delegada

Continue reading Quins són els òrgans de govern de l’IRBLleida?

Què és l’Atàxia de Friedreich?

El Grup de Recerca Bioquímica de l’Estrès Oxidatiu, de la Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), està portant a terme un nou projecte per comprendre millor l’atàxia de Friedreich -que està causada per la deficiència de frataxina, una proteïna mitocondrial.

Però, què és l’Atàxia de Friedreich?

És una malaltia hereditària que causa un dany progressiu al sistema nerviós donant com resultat símptomes que varien des de pertorbacions de la marxa i problemes del llenguatge al desenvolupament de malaltia cardíaca. Se li va donar el nom del metge Nicholaus Friedreich, qui va ser el primer en descriure la malaltia a la dècada de 1860.

pablo2.png

L’Atàxia de Friedreich produeix una degeneració del teixit nerviós en la medul·la espinal i de nervis que controlen el moviment muscular de braços i cames. La medul·la espinal s’aprima i les cèl·lules nervioses perden capacitat de transmetre els impulsos nerviosos.

L’Atàxia de Friedreich, tot i ser infreqüent, és l’atàxia hereditària més prevalent i afecta a ambdós sexes per igual.

Quins són els seus símptomes?

Continue reading Què és l’Atàxia de Friedreich?