Roger Ferran Solé: estudi dels mecanismes moleculars del complex Smc5/6

Roger Ferran Solé Soler, graduat en Biotecnologia per la Universitat de Lleida i màster en Immunologia avançada per la Universitat de Barcelona. Actualment està realitzant el doctorat en el grup de Cicle Cel·lular de l’IRBLleida.

Per què vas decidir fer el doctorat? I per què vas escollir l’IRB Lleida?

Des de ben petit sempre m’ha agradat molt la ciència i la investigació. És per això que vaig decidir estudiar el Grau en Biotecnologia i, de fet, em va engrescar encara més a dedicar-me a la recerca. Durant la carrera vaig anar coneixent els grups i la investigació que es realitza a l’IRB Lleida. A més, vaig fer les pràctiques i el treball final de grau al grup de Cicle Cel·lular, experiència que va ser molt positiva. Així doncs, un cop acabat el màster, vaig decidir seguir pel camí de la investigació i fer el doctorat al grup de Cicle Cel·lular.

Podries explicar-nos el tema d’investigació del la teva tesi?

En el grup de Cicle Cel·lular estudiem els mecanismes moleculars que regulen la divisió de les cèl·lules eucariotes i que garanteixen l’estabilitat genòmica durant el cicle cel·lular i en resposta a dany al DNA. Concretament, el meu projecte de tesi se centra en l’estudi del complex Smc5/6.

Els complexos SMC (de l’anglès Structural Maintenance of Chromosomes) són un conjunt de proteïnes que controlen l’organització dels cromosomes i que tenen un paper molt important en el manteniment de l’estabilitat genòmica. En eucariotes, la família SMC està composta per tres membres: la cohesina, la condensina i el complex Smc5/6. La cohesina té un paper crucial per a la correcta segregació cromosòmica, ja que té la funció de mantenir les cromàtides germanes unides fins que se separen al final de la divisió cel·lular. La condensina, en canvi, contribueix a l’organització i empaquetament dels cromosomes dins del nucli. Finalment, el complex Smc5/6 participa principalment en reparació de dany al DNA, tot i que també intervé en la disjunció de cromosomes.

La meva tesi es basa en estudiar els mecanismes moleculars a través dels quals Smc5/6 participa en aquests processos tan diversos. Per una banda, utilitzo el llevat de gemmació (Saccharomyces cerevisiae) com a organisme model per estudiar el paper de Smc5/6 en replicació i segregació cromosòmica. D’altra banda, també treballo amb complex Smc5/6 purificat de llevat realitzant assajos bioquímics in vitro amb la finalitat d’analitzar els requeriments moleculars per a l’activació i funcionament del complex.

Què és el que més t’agrada del teu grup de recerca?

El que més m’agrada del meu grup de recerca és el bon ambient de treball al laboratori. Actualment som un equip compost per gent jove amb moltes ganes d’aprendre i per investigadors principals amb molta experiència i passió per la ciència. A més, per dur a terme la nostra investigació utilitzem tècniques molt diverses de biologia molecular i cel·lular. De manera que l’experiència en aquest grup està sent molt enriquidora, tant a nivell professional com personal.

Què t’agrada fer al teu temps lliure?

Treballar en investigació és molt absorbent i a vegades resulta difícil desconnectar-ne. En moltes ocasions t’emportes feina a casa per acabar-la, mentre que en altres simplement et quedes pensant en els experiments que has fet durant el dia o els que hauràs de fer l’endemà. Així doncs, és molt important realitzar activitats que et permetin abstreure’s del laboratori. Jo acostumo a llegir o mirar sèries de ficció. També m’agrada fer esport, normalment vaig a córrer i, de tant en tant, a fer alguna ruta per la muntanya.

Lía Alza: estudi del glioblastoma, un tumor agressiu sense tractament eficaç

Lía Alza Blanco, graduada en Biotecnologia i màster d’Investigació Biomèdica per la Universitat de Lleida. Actualment està realitzant el segon any de doctorat en el grup de Senyalització cel·lular per calci de l’IRBLleida.

Per què vas decidir fer el doctorat? I per què vas escollir l’IRBLleida?

Desde que entré a estudiar el grado de Biotecnología, mi principal objetivo era poder encaminar mi carrera al mundo de la investigación. Para poder formarme en más profundidad en este campo, escogí el máster en Investigación Biomédica. Conocí el grupo de “Señalización celular por calcio” cuando entré a hacer las prácticas del grado. Tanto el tema que se investigaba como la dinámica de trabajo me encantaron, por lo que al final decidí continuar con esta investigación para el Trabajo de final de máster (TFM). Más tarde, conseguí una beca pre doctoral y me quedé a hacer el doctorado.

Escogí el IRBLleida para las prácticas, ya que me parecía un buen centro de investigación, con variedad de grupos y temáticas en las que trabajan. Además, muchos de los investigadores del IRBLleida habían sido nuestros profesores durante el grado y el máster, por lo que conocíamos en qué trabajaban y eran personas cercanas a las que podíamos hacer cualquier pregunta. Además, muchos investigadores ofrecían participar en su proyecto a los estudiantes que estuvieran interesados en hacer el TFM en ese tema.

Podries explicar-nos el tema d’investigació de la teva tesi?

Mi tesis se centra en el estudio de un tumor cerebral llamado glioblastoma. El glioblastoma es un tumor muy agresivo que suele desarrollar resistencia a la quimioterapia y para el que no existe un tratamiento eficaz. Nosotros proponemos como diana para combatir el glioblastoma unos canales de calcio que existen en las células llamados “Canales de calcio tipo T”. Estudios anteriores han demostrado que estos canales son importantes para la proliferación y la supervivencia de las células cancerosas que generan el tumor.
Nosotros estudiamos el papel que desempeñan estos canales de calcio en el desarrollo del glioblastoma y en qué estrategias podríamos utilizar para combatir el tumor.

Què és el que més t’agrada del teu grup de recerca?

Una de las cosas que más me gusta del grupo de investigación es el tema de estudio. El glioblastoma es un tumor sin tratamiento eficaz y la supervivencia de los pacientes es casi nula, por lo que contribuir en la búsqueda de una “solución” para este problema es algo muy necesario. Me resulta fascinante poder aprender tanto sobre este tema, y participar en proyectos que contribuyen al avance en este campo.
Otra de las cosas que más me gustan es el ambiente de grupo tan agradable, la profesionalidad y ayuda que siempre me ofrecen tanto los investigadores principales (Dra. Judit Herreros y Dr. Carles Cantí), como los compañeros (Dra. Anna Visa y Adrià Casas). Es genial poder aprender de personas que saben tanto sobre este tema y sobre el mundo de la investigación en general.

Què t’agrada fer al teu temps lliure?

Lo que más me gusta hacer durante mi tiempo libre es leer libros. Me encanta sobre todo leer ensayo y poesía. También me gusta mucho escalar en el rocódromo y suelo ir varias veces a la semana para despejarme. Otra cosa que me encanta, es el teatro. He tenido la oportunidad de asistir en los últimos años a algún curso de teatro improvisado que ha supuesto todo un reto. Me ha ayudado a tener más confianza en mí misma, perder el miedo escénico, incluso me ha ayudado a exponer mejor en público, por ejemplo, en los “Friday seminars” que realizamos en el IRBLleida. Y es que el arte y la ciencia son dos formas de conocimiento aparentemente alejadas, pero también formas complementarias de explorar el mundo.