Què és una Unitat de Cultura Científica?

L’IRBLleida forma part, des del mes de juny de 2019, de la Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (Red UCC+i) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) com a membre acreditat.

Però, que suposa aquesta acreditació i quins beneficis té per l’IRBLleida?

L’acreditació té un doble benefici. D’una part, formar part d’una xarxa per treballar conjuntament per a promocionar la cultura científica, tecnològica i de la innovació, a través d’activitats de diversa tipologia: comunicació científica, divulgació, formació, etc. L’objectiu és acostar la ciència biomèdica a la població i fer-ho d’una manera rigorosa i divulgativa i millorar i incrementar la formació, la cultura i els coneixements científics dels ciutadans.

D’una altra part, ser unitat acreditada mostra que l’IRBLleida compleix els requisits mínims per a poder ser considera com a tal i, d’aquesta manera, passar a formar part del directori d’UCC+i de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, coordinadora de la Xarxa. Per tant, demostra la seva tasca en divulgació i la seva voluntat de seguir així en un futur.

Quines activitats realitza l’IRBLleida com a Unitat de Cultura Científica?

Totes les activitats de divulgació de la ciència com pot ser la Nit de la Recerca, la jornada #SomRecerca, l’enviament de notes de premsa, la comunicació a les xarxes socials…

Quantes unitats integren la xarxa UCC+i?

Actualment són més de 100 per tot l’Estat espanyol. Estan integrades dins les universitats o bé, els centres de recerca, i també n’hi ha d’altres tipologies. La Xarxa d’UCC+i té per objectiu fomentar l’intercanvi d’experiències i la cerca de sinergies entre entitats el que millora la qualitat dels productes i serveis de les UCC+i i promou l’optimització de recursos.

Podeu trobar més informació a https://www.fecyt.es/es/info/que-son

Quin és el compromís de l’IRBLleida amb les polítiques de recursos humans?

L’any 2014, l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) va rebre el certificat “HR Excellence in Research”. Aquest guardó i el seu logotip reflecteixen el compromís de l’IRBLleida de millorar contínuament les seves polítiques de recursos humans d’acord amb la “European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”.

IRBLleida

L’estratègia HRS4R és una eina engegada per la Comissió Europea per recolzar a les universitats i institucions de recerca i a les organitzacions que financen la recerca en l’aplicació de la Carta Europea de l’Investigador i del Codi de conducta per a la contractació d’Investigadors, que tenen per objecte contribuir al desenvolupament d’un mercat laboral europeu atractiu per als investigadors.

La Carta Europea d’Investigadors i el Codi de Conducta pel reclutament d’investigadors estan dirigits a investigadors, així com a patrons i patrocinadors tant en el sector públic com en el privat. Són elements clau en la política de la Unió Europea per fer de la recerca una carrera atractiva, que és una característica essencial de la seva estratègia per estimular el creixement econòmic i laboral.

Els òrgans de govern de l’IRBlleida van aprovar el Pla Estratègic IRBLleida 2017-2020 el desembre de 2016. Un dels principals reptes inclosos és promoure mesures per millorar la transparència i la meritocràcia en la contractació i retenció de talent, promovent els objectius de l’Espai Europeu de Recerca.

GMF_8183-Editar

Oficina de gestió de l’IRBLleida

El Pla d’Acció IRBLleida 2014-2016 està alineat amb l’estratègia de la Unió Europea en recursos humans.

Més informació:

Quins són els òrgans de govern de l’IRBLleida?

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida compta amb un/a director/a i un/a gerent.
Però quins són els òrgans de govern de l’IRBLleida?

Patronat

El govern, la representació i la superior direcció i gestió de l’IRBLLEIDA corresponen al Patronat, que té totes les facultats necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

Comissió Delegada

Continue reading Quins són els òrgans de govern de l’IRBLleida?

Què són els Serveis Científico-Tècnics d’un institut de recerca?

 

Els Serveis Científico-Tècnics tenen com a missió donar suport a tots els investigadors i investigadores d’un institut de recerca en diferents àmbits relacionats amb la investigació com l’estadística, la recollida de mostres o d’altres.

El seu objectiu és donar suport personalitzat en funció de les necessitats dels grups de recerca i serveis de la Institució. A més, també ofereixen un servei extern per personal de fora de la Institució.

L’IRBLleida compta amb diversos Serveis Científico-Tècnics. Aquests es troben ubicats a l’edifici Biomedicina I i II de l’IRBLleida i també a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Continue reading Què són els Serveis Científico-Tècnics d’un institut de recerca?