Quin és el compromís de l’IRBLleida amb les polítiques de recursos humans?

L’any 2014, l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) va rebre el certificat “HR Excellence in Research”. Aquest guardó i el seu logotip reflecteixen el compromís de l’IRBLleida de millorar contínuament les seves polítiques de recursos humans d’acord amb la “European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”.

IRBLleida

L’estratègia HRS4R és una eina engegada per la Comissió Europea per recolzar a les universitats i institucions de recerca i a les organitzacions que financen la recerca en l’aplicació de la Carta Europea de l’Investigador i del Codi de conducta per a la contractació d’Investigadors, que tenen per objecte contribuir al desenvolupament d’un mercat laboral europeu atractiu per als investigadors.

La Carta Europea d’Investigadors i el Codi de Conducta pel reclutament d’investigadors estan dirigits a investigadors, així com a patrons i patrocinadors tant en el sector públic com en el privat. Són elements clau en la política de la Unió Europea per fer de la recerca una carrera atractiva, que és una característica essencial de la seva estratègia per estimular el creixement econòmic i laboral.

Els òrgans de govern de l’IRBlleida van aprovar el Pla Estratègic IRBLleida 2017-2020 el desembre de 2016. Un dels principals reptes inclosos és promoure mesures per millorar la transparència i la meritocràcia en la contractació i retenció de talent, promovent els objectius de l’Espai Europeu de Recerca.

GMF_8183-Editar

Oficina de gestió de l’IRBLleida

El Pla d’Acció IRBLleida 2014-2016 està alineat amb l’estratègia de la Unió Europea en recursos humans.

Més informació:

Anuncis

Quins són els òrgans de govern de l’IRBLleida?

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida compta amb un/a director/a i un/a gerent.
Però quins són els òrgans de govern de l’IRBLleida?

Patronat

El govern, la representació i la superior direcció i gestió de l’IRBLLEIDA corresponen al Patronat, que té totes les facultats necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

Comissió Delegada

Continue reading Quins són els òrgans de govern de l’IRBLleida?

Què és l’Atàxia de Friedreich?

El Grup de Recerca Bioquímica de l’Estrès Oxidatiu, de la Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), està portant a terme un nou projecte per comprendre millor l’atàxia de Friedreich -que està causada per la deficiència de frataxina, una proteïna mitocondrial.

Però, què és l’Atàxia de Friedreich?

És una malaltia hereditària que causa un dany progressiu al sistema nerviós donant com resultat símptomes que varien des de pertorbacions de la marxa i problemes del llenguatge al desenvolupament de malaltia cardíaca. Se li va donar el nom del metge Nicholaus Friedreich, qui va ser el primer en descriure la malaltia a la dècada de 1860.

pablo2.png

L’Atàxia de Friedreich produeix una degeneració del teixit nerviós en la medul·la espinal i de nervis que controlen el moviment muscular de braços i cames. La medul·la espinal s’aprima i les cèl·lules nervioses perden capacitat de transmetre els impulsos nerviosos.

L’Atàxia de Friedreich, tot i ser infreqüent, és l’atàxia hereditària més prevalent i afecta a ambdós sexes per igual.

Quins són els seus símptomes?

Continue reading Què és l’Atàxia de Friedreich?

Què són els Serveis Científico-Tècnics d’un institut de recerca?

 

Els Serveis Científico-Tècnics tenen com a missió donar suport a tots els investigadors i investigadores d’un institut de recerca en diferents àmbits relacionats amb la investigació com l’estadística, la recollida de mostres o d’altres.

El seu objectiu és donar suport personalitzat en funció de les necessitats dels grups de recerca i serveis de la Institució. A més, també ofereixen un servei extern per personal de fora de la Institució.

L’IRBLleida compta amb diversos Serveis Científico-Tècnics. Aquests es troben ubicats a l’edifici Biomedicina I i II de l’IRBLleida i també a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

Continue reading Què són els Serveis Científico-Tècnics d’un institut de recerca?